Ви є тут

Новітні медичні технології діагностики, прогнозування перебігу та ефективності лікування хвороб людини


Номер роботи - P 4 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


НОВЕЙШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА


Авторы:


Арбузова С.Б., Думанский Ю.В., Игнатенко Г.А., Казаков В.Н., Синяченко О.В., Файнерман В.Б., Семикоз Н.Г.


 


"Newest medical technologies of diagnostics, prognostications of flow and efficiency of treatment of illnesses of human"


Authors:


ArbuzovaS.B., DumanskiyYu.V., IgnatenkoG.A., KazakovV.M., SyniachenkoO.V., FainermanV.B.,Semykoz N.G.


 Автори:

Арбузова С.Б.,  Думанський Ю.В.,  Ігнатенко Г.А., Казаков В.М.,  Синяченко О.В., Файнерман В.Б., Семикоз Н.Г.

 

Представлена  Донецьким національним медичним університетом імені М.Горького.

 

Створено основи термодинамічної й кінетичної теорії адсорбційних та нерозчинених моношарів сурфактантів і поверхнево-неактивних речовин на рідинних межах розподілу фаз біологічних рідин людей задля використання в клінічній практиці, а фізико-хімічні адсорбційно-реологічні та генетичні методи дослідження здійснено у експериментальних тварин, здорових людей і хворих з різноманітною патологією. Запропоновану нову теорію саморегуляції конформаційного складу адсорбційних шарів біологічних рідин людей перевірено в умовах мікрогравітації Європейською Космічною Агенцією (STS-107 FlightMission).

Розроблено гідродинамічні основи і конструкції комп’ютерних тензіометрів (“MPT1-Lauda”, “MPT2-Lauda”, “FAST”, “ВРА1S-Sinterface”, “РАТ1М-Sinterface”, “РАТ2Р-Sinterface”, “ADSA-Toronto”, “PAT-Sintech”), які серійно виготовляють всесвітньо відомі приладобудівні компанії Німеччини, Канади, Італії. Апарат “FAST” використовувався у рамках програми Європейської Космічної Агенції (ESA) під час польоту космічного корабля Шаттл (STS-95 FlightMission).

Розроблено високоінформативні скринінгові критерії, що дозволяють надійно проводити диференційну діагностику захворювань, своєчасно визначати особливості їх окремих прихованих ознак, прогнозувати подальший перебіг хвороб та ефективність лікувально-профілактичних заходів. Обстежено понад 40000 людей, а запропоновані методи дослідження крові, сечі, експіратів, синовію, ротового, спинномозкового й амніотичного ліквору, жовчі та шлункового соку впроваждено в практику наукових і лікувальних закладів України й за кордоном.

Результати досліджень викладено у 461 публікації, в т.ч. в 56 монографіях (32 за кордоном), 453 статтях у реферованих журналах (в т.ч. 282 зарубіжних). Роботи авторів процитовано в більш ніж 300 наукових журналах. За даною тематикою захищено 11 докторських і 59 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення робти відбулося на засіданні Вченої ради Одеського національного медичного університету 31 серпня 2012 року о 10 годині за адресою:м.Одеса, Валіховський провулок, 2. ауд. 1.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Громадське обговорення роботи відбудеться на засіданні Ввченої ради Одеського національного медичного  університету 31 серпня 2012 року о 10 годині за адресою: м. Одеса,  Валіховський провулок, 2, ауд.1.