You are here

Normative base

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2012 р. № 872

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

        

 Прем’єр-міністр України                                            М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 вересня 2012 р. № 872

ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 “Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених”(ЗП України, 1994 p., № 11, ст. 285; Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2798; 2004 р., № 28, ст. 1871) цифри “320” замінити цифрами “250”.

2. Пункт 2 Положення про стипендії Президента України для молодих учених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. № 582 “Про стипендії Президента України для молодих учених” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 291; Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871), викласти в такій редакції:

“2. Стипендії Президента України призначаються на строк до двох років.”.

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1462 “Про розмір стипендії Президента України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 40, ст. 1862; 2005 р., № 47, ст. 2946) викласти в такій редакції:

“1. Установити з 1 січня 2013 р. розмір стипендії Президента України для молодих учених — 120 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб.”.

4. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 757 “Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 65, ст. 2194):

в абзаці першому слова і цифри “з 1 січня 2009 року:” замінити словами і цифрами “з 1 січня 2013 року:”

в абзаці другому слова і цифри “у сумі 900 гривень кожна” замінити словами і цифрами “у розмірі 120 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна”;

в абзаці третьому слова і цифри “у сумі 810 гривень кожна” замінити словами і цифрами “у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна”.

 

********

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2008 р.  №  757

Київ

Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих ученихКабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити з 1 січня 2009 року:

щомісячний розмір стипендій Президента України для молодих учених, заснованих Указом Президента України від 22 березня 1994 р. № 100, у сумі 900 гривень кожна;

щомісячний розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, заснованих постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 (ЗП України, 1994 p., № 11, ст. 285), у сумі 810 гривень кожна.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1107 “Про збільшення розміру стипендії Президента України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 47, ст. 2946) та від 24 грудня 2005 р. № 1275 “Про розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2005 p., № 52, ст. 3313).

 

 Прем’єр-міністр України   Ю. ТИМОШЕНКО

Інд.28