Ви є тут

Науково-технологічні засади підвищення екологічної безпеки при експлуатації водоочисних об'єктів


Номер роботи - M 34 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом водного господарства та природокористування.

Автори:
1. КУНИЦЬКИЙ Сергій Олегович – кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Національного університету водного господарства та природокористування;
2. ШАТНИЙ Сергій В’ячеславович – кандидат технічних наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування;
3. ІВАНЧУК Наталія Віталіївна – кандидатка технічних наук, доцентка Національного університету водного господарства та природокористування.

Автори обґрунтували комплекс організаційно-технологічних заходів щодо використання водних об’єктів та експлуатації водоочисних і гідротехнічних споруд на них.

Вдосконалено конструкції напірних і безнапірних установок  для очищення води з врахуванням енергоефективності. Запропоновано раціональні технологічні схеми підготовки води, залежно від якісних показників природніх вод, загальних витрат на водоспоживання водоочисних комплексів.

Розроблено математичні моделі та методики розрахунку процесів очищення води, які дозволяють спрогнозувати форми та розміри областей фільтраційного руйнування пористих середовищ ґрунтових та бетонних основ гідротехнічних і водогосподарських споруд в умовах впливу техногенних факторів; оцінити фронт промочування ґрунтів та впливу теплосолеперенесення.

Вдосконалено існуючі аераційні системи для знезалізнення води та обґрунтовано способи інтенсифікації аераційно-дегазаційної обробки води. Розроблено і обґрунтовано конструкції напірних і безнапірних установок, завантажених пористими засипками для знезалізнення підземних вод.

Результати досліджень дають можливість запобігти техногенним і природним катастрофам, шляхом забезпечення надійності енергетичних, промислових і цивільних водних та гідротехнічних об’єктів.

Кількість публікацій: 9 монографій, 60 статей, 90 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1/1, Scopus 91/6, Google Scholar – 95/6. Отримано 14 патентів України на корисну модель, 9 авторських свідоцтва на твір.

Коментарі