Ви є тут

Наукові засади створення та впровадження систем комплексного моніторингу довкілля на основі даних аерокосмічних і наземних досліджень


Номер роботи - P 41 ПОДАНА

Представлено Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Мінприроди України.

 

Автори: Бондар О.І., Машков О.А., Пашков Д.П., Білявський Г.О., Мокін В.Б., Бусигін Б.С., Іванюта С.П., Ємець М.А., Костюченко Ю.В., Петренко В.С.

Комплексний моніторинг довкілля набуває дедалі більшого значення у забезпеченні сталого розвитку і безпеки України.

Мета представленої роботи – розробка наукових і методологічних засад та програмно-технічних рішень щодо створення систем комплексного моніторингу довкілля на основі даних аерокосмічних і наземних досліджень для прийняття управлінських рішень із запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання міжнародних вимог екологічної безпеки.

Розроблено теоретичні і технологічні основи  високоефективних інформаційно-аналітичних систем моніторингу довкілля.

Створено програмно-технічні  засоби  аерокосмічних і наземних досліджень на основі інструментарію геоінформаційних систем для забезпечення комплексного та оперативного збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу максимально достовірної інформації про стан довкілля і прогнозування його змін.

Удосконалено методи екологічного контролю і моніторингу стану промислових підприємств, атомних електростанцій і територій, що знаходяться у зоні їх впливу; - створення фізико-математичних моделей та методів, спрямованих на визначення ризиків та підвищення рівня екологічної та техногенної безпеки.

 Розроблено  науково-обґрунтовані рекомендації для прийняття управлінських рішень із запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання міжнародних вимог екологічної безпеки.

Кількість публікацій: 710, в т.ч. 20 монографій, 55 підручників, посібників та довідників, 8 екологічних атласів, 328 статей (60 – у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 34 авторськими свідоцтвами та 18 патентами. За даною тематикою захищено 16 докторських та 56 кандидатських дисертацій.