Ви є тут

Наукові основи ефективної інтеграції електротранспорту в інфраструктуру населених пунктів України


Номер роботи - M 42 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка".

Автори: к.т.н. Луценко І.М., к.т.н. Федоряченко С.О., Бешта О.О., Весела М.А.

Мета роботи полягає у встановленні закономірностей формування оптимальної інфраструктури урбанізованих територій України в умовах широкомасштабного впровадження електричних та гібридних транспортних засобів з оцінкою їх впливу на ефективність роботи електроенергетичної та транспортної мережі. Встановлено закономірності комплексного впливу параметрів режимів роботи та структури електромеханічної системи електричних та гібридних транспортних засобів на ефективність роботи електротехнічного комплексу шляхом їх раціональної інтеграції з техніко-економічним обґрунтуванням відповідних рішень.

Запропоновано використання електромобілів у якості активно-адаптивних споживачів-регуляторів в умовах топології розташування об’єктів інфраструктури, показників графіків електричних навантажень їх роботи, параметрів живлячої мережі та її характеристик. Надано типові шаблони енергоефективних режимів споживання/генерації електричної енергії тяговими батареями в умовах конкретної електричної мережі та користувача.Запропоновано методику розрахунку електричних навантажень міських електричних мереж з урахуванням використання електромобілів в якості споживачів-регуляторів для типових об’єктів міст.

 Дано теоретичне обґрунтування та методичне пояснення пошуку цільової функції оптимального розміщення зарядних станцій та проектних потужностей сервісних станцій на основі теорії масового обслуговування.

Кількість публікацій65, в т.ч. за тематикою роботи монографія, посібник, 46 статей (10 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно з базою даних Scopus складає відповідно: 17/3. Отримано патент України на винахід та патент України на корисну модель.