Ви є тут

Наукова періодика України в умовах глобалізації


Номер роботи - M 85 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

Научная периодика Украины в условиях глобализации


Автор: Симоненко Т.В.


 


Scientific periodicals of Ukraine under globalization


Author: Symonenko 


 

Автор: Симоненко Т.В., кандидат наук із соціальних комунікацій

 

Представлена  Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського НАН України

 У роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розвитку науково-інформаційної сфери держави на основі конвергенції науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних процесів.

Розроблено наукові засади та методологію формування та багатоаспектного використання інформаційних ресурсів загальнодержавного репозитарію електронних версій наукової періодики України та їх інтеграції з платформами найбільш значущих для наукової спільноти інформаційних проектів (зокрема, Google Академія), що дозволяє залучити до аналізу вітчизняних публікацій закладений у них наукометричний інструментарій.

За результатами роботи створено найбільший в СНД репозитарій вільного доступу "Наукова періодика України", що станом на кінець 2012 р. включав понад 700 тис. публікацій з більш як 1,8 тис. журналів і збірників наукових праць. Цими ресурсами щодоби користується 40-50 тис. користувачів з усіх регіонів України та світу, яким надається понад 300 тис. електронних версій статей.

Річний економічний ефект від функціонування репозитарію в мережевому режимі, підтверджений актом впровадження, становить 5,5 млн грн.

 Кількість публікацій: 16, з них 8 статей.