Ви є тут

Нанофлюіди для компонентів друкованої електроніки


Номер роботи - M 41 ПОДАНА

Представлено Інститутом проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України.

Автор: к.т.н. Умерова C.О.

Метою роботи є розробка фізико-хімічних і реологічних принципів формування нанофлюідів на основі нанопорошку ВаТіО3 для формування еластичних керамічних плівок із товщиною менше 1 мкм та шорсткістю поверхні на рівні однієї наночастинки титанату барію для компонентів друкованої електроніки методом трафаретного друку.

Автором на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено, що на відміну від традиційних паст на основі мікронних та субмікронних порошків, розроблені нанофлюіди представляли собою структуровані системи, що загущуються під час зсуву на початковому етапі деформування, і проявляли тиксотропний, реопексний – псевдопластичний – тиксотропний та реопексний – тиксотропний характери течії.

Вперше створено наукові основи формування тонких плівок нанокристалічного ВаТіО3 методом трафаретного друку завтовшки 0,7–0,8 мкм та шорсткістю поверхні 20–25 нм шляхом використання нанофлюідів із реопексним – тиксотропним характером течії без проміжного псевдопластичного.

Результати тестування плівок підтверджено актами  «ТОВ «Агромат-Декор» та ТОВ «ЕТОН» .

Кількість публікацій: 36, у т.ч. за тематикою роботи 9 статей (5 – у зарубіжних виданнях), 12 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 9 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.