Ви є тут

Модифікація та синтез функціональних матеріалів висококонцентрованими потоками енергії


Номер роботи - M 43 ПОДАНА

Представлено Інститутом імпульсних процесів і технологій НАН України.

Авторик.т.н. Зайченко А.Д., к.т.н. Липян Є.В., к.т.н. Присташ М.С., к.т.н. Торпаков А.С.

Встановлено закономірності структуро- та фазоутворення частинок порошкових композицій при їх високовольтному електророзрядному синтезі, а також консолідованих матеріалів в умовах іскрового плазмового спікання. Визначено зв'язок параметрів впливу з  функціональними та фізико-механічними властивостями порошків та консолідованих з них матеріалів. Розроблено технологічні прийоми створення металоматричних композитів на основі заліза, титану та алюмінію з високими показниками твердості, міцності, стійкості до абразивного зношування. Запропоновано спосіб модифікації структури жароміцних сплавів із використанням порошків, отриманих методом електророзрядної підготовки.

У порівнянні зі світовими аналогами розроблений метод дозволяє одержувати матеріали з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями та меншою собівартістю.

Розроблені матеріали та технологічні процеси пройшли дослідно-промислові випробування у виробництвах: EPoS s.r.l. (Італія), ДП НВКГ "Зоря" – "Машпроект" ДК "Укроборонпром", ТОВ "Завод-Кристал", ДП "Експериментальне виробництво ІІПТ НАНУ". Отримані науково-практичні результати використовуються в навчальному процесі Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова.

Створені матеріали можуть бути використані для заміни імпортних жароміцних сплавів та інструментальних матеріалів, зменшуючи собівартість деталей до 50 %, забезпечуючи при цьому підвищення фізико-механічних властивостей деталей, що працюють в умовах підвищених температур та абразивного зношування.

Кількість публікацій: 108, в т.ч. за тематикою роботи 43 статті (17 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 7/2; Scopus – 11/2; Google Scholar – 30/3. Отримано 6 патентів України на винахід, 8 патентів України на корисну модель.