Ви є тут

Модульні проточні системи для електрохімічної руйнації забруднювачів водного середовища


Номер роботи - M 14 ПОДАНА

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Український державний хіміко-технологічний університет".

Автор: к.х.н. Шмичкова О.Б.

знято з розгляду