Ви є тут

Моделювання фізико-технічних процесів на основі паралельних обчислень


Номер роботи - M 49 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Автори:
1. СИДОРУК Володимир Антонович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
2. ЧИСТЯКОВ Олексій Валерійович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова
НАН України
3. ІВАНЕНКО Павло Андрійович - кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України.

Метою роботи є розробка нових методів, комп’ютерних алгоритмів та програмного забезпечення для математичного моделювання фізико-технічних процесів на основі паралельних обчислень, а також розробка нових методів для ефективного автоматичного налаштування (автотюнінгу) паралельних програм на високопродуктивне комп’ютерне середовище.

Для математичного моделювання фізико-технічних процесів в роботі розроблено та обгрунтовано нові паралельні методи та комп’ютерні алгоритми дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) і алгебраїчної проблеми власних значень (АПВЗ) на основі структурної регуляризації розріджених матриць на комп’ютерах новітніх архітектур.  Побудовано формальну модель автотюнінгу та методи для покращення швидкодії оптимізовуваної програми з контролем відхилення результатів обчислень. Розроблене алгоритмічне та програмне забезпечення апробовано при математичному моделюванні стійкості двокомпонентних композитних матеріалів регулярної структури при одноосьовому стисненні та при моделюванні міцності відповідальних конструкцій в електрозварюванні, а також у короткочасному метеорологічному прогнозувані.

Програмне забезпечення, що реалізує розроблені алгоритми включено до штатного програмного забезпечення сімейства суперкомп’ютерів СКІТ та інтелектуальних паралельних комп’ютерів Інпарком і використовується для математичного моделювання в програмних комплексах  інститутів НАН України Розв’язано низку практичних задач математичного моделювання фізико-технічних процесів на основі паралельних обчислень, отримано вагоме скорочення часу математичного моделювання (більше як в 20 раз).

Кількість публікацій: 39, в т.ч. 22 статті (3 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 9/2, Google Scholar – 70/5.