Ви є тут

Модель навчання "Кіберкоп"


Номер роботи - P 4 ПОДАНА

Представлено Харківським національним університетом внутрішніх справ.

 

Автори: Марков В.В., Літвінов М.Ю., Тулупов В.В.

 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що за характером і змістом розроблена колективом модель забезпечує комплексну технічну та юридичну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми. Одночасно реалізовано низку  заходів щодо протидії злочинності шляхом  моніторингу українського сегменту мережі Інтернет на предмет наявності протиправного контенту з наступним повідомленням правоохоронних органів за належністю; відслідковування за наявними у відкритому доступі в мережі Інтернет даними незаконних фінансових та торгових транзакцій, що здійснюються за допомогою мереж електрозв'язку чи комп'ютерних мереж, а також виявлення заборонених видів господарської діяльності у цій сфері; проведення експертних досліджень комп’ютерної техніки.

Розроблена модель використовується у навчальному процесі та Харківського національного університету внутрішніх справ та  у практичній діяльності органів внутрішніх справ України. 

Кількість публікацій: 14 статей.