Ви є тут

Методи та пристрої відмовостійкого багаторозрядного перетворення форми інформації в системах числення з ваговою надлишковістю


Номер роботи - M 84 ПОДАНА

Автори:


 The methods and devices for multibit fault-tolerant information form conversion in redundant numerical systemsAuthors: Kaduk O.V., Bogomolov S.V., Dudnyk O.V. Методи та пристрої відмовостійкого багаторозрядного перетворення форми інформації в системах числення з ваговою надлишковістюАвтори: Кадук О.В., Богомолов С.В., Дудник О.В


 

Автори: Кадук О.В.,к.т.н.,  Богомолов С.В., Дудник О.В.

 

Представлена Вінницьким національним технічним університетом

 

У роботі вирішено важливу науково-технічну задачу забезпечення відмовостійкості багаторозрядних аналого-цифрових (АЦП) та цифро-аналогових (ЦАП) перетворювачів. Для цього вказані пристрої будуються з використанням систем числення з ваговою надлишковістю. Це дозволяє використовувати методи самокалібрування як ваг розрядів, так і характеристики перетворення АЦП і ЦАП вцілому.

Авторами розроблено нові методи самокалібрування та рекомендації щодо схемотехнічної реалізації відмовостійких багаторозрядних перетворювачів форми інформації (ПФІ) в системах числення з ваговою надлишковістю.

Розроблені методи самокалібрування дали змогу забезпечувати похибку інтегральної та диференційної лінійності в межах ±1 кванта для 14-16-ти розрядних АЦП протягом всього циклу їх експлуатації та при зміні параметрів навколишнього середовища, що забезпечує точність перетворення у 2-3 рази кращу, аніж у серійних моделей сучасних АЦП порозрядного наближення.

Розроблено новий метод побудови аналогових вузлів, що входять до складу вказаних ПФІ, який дозволяє забезпечувати у 3-5 разів кращі статичні та динамічні характеристики, ніж у аналогічних вузлів, що виготовляються провідними фірмами світу.

 

Кількість публікацій:    21  наукові  публікації,в т.ч. 1 монографія, 20  статей,   80 патентів