Ви є тут

Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України


Номер роботи - M 30 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державною установою "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України".

Автори: д.т.н. Попов О.О., д.т.н. Яцишин А.В., к.т.н. Ковач В.О. к.т.н. Артемчук В.О.

Метою роботи є удосконалення системи попередження надзвичайних ситуацій (НС) при забрудненнях атмосферного повітря (АП) на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) України шляхом розробки відповідних методів та програмних засобів.

Авторами досліджено фізичні особливості розповсюдження забруднюючих речовин в АП, визначено найбільш небезпечні сценарії забруднення АП. Розроблено нові математичні моделі забруднення АП викидами від стаціонарних точкових, лінійних та площадкових джерел. Розроблено інформаційно-технічні методи попередження НС природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із забрудненням АП на територіях розміщення ПНО. Запропоновано алгоритмічний підхід до вирішення завдань екологічного моніторингу АП, зокрема математичні засоби оцінки екологічного та економічного збитку від забруднення АП в зонах впливу ПНО.

Запропоновано модель інформаційної корисності проведення спостережень на даній території. Здійснено загальну та математичну постановку задачі оптимізації мережі моніторингу стану АП, проведено класифікацію її частинних випадків. Розроблено спеціалізований програмно-моделюючий комплекс, який є ефективним інструментом підтримки прийняття рішень при вирішенні актуальних задач попередження НС природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із хімічним забрудненням АП на територіях розміщення ПНО.

 Результати роботи впроваджені в Управлінні інформаційно-аналітичного забезпечення МНС України, Всеукраїнському науково-дослідному інституті цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, Департаменті організації заходів цивільного захисту ДСНС України, відокремленому підрозділі «Науково-технічний центр» державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» тощо.

Кількість публікацій: 181, у т.ч. за тематикою роботи 111 статей (4 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 57/5 Google Scholar – 96/5.