Ви є тут

Медичне забезпечення сил оборони на засадах єдиного медичного простору


Номер роботи - P 3 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Українською військово-медичною академією.

Автори:
від Української військово-медичної академії:
1. д.м.н. ВЕРБА Андрій Вячеславович;
2. д.м.н. ІВАНЬКО Олеся Михайлівна;
3. к.н. з держ. управ. ЖАХОВСЬКИЙ Віктор Олександрович;
4. к.м.н. ЛІВІНСЬКИЙ Володимир Григорович;
від Генерального штабу Збройних Сил України:
5. к.в.н. КОВАЛЬ Володимир Валерійович;
від ДНУ "НПЦ профілактичної та клінічної медицини" ДУС:
6. д.м.н. ДЯЧУК Дмитро Дмитрович.

Розроблено та впроваджено на державному рівні нову ресурсозберігаючу функціонально-організаційну модель медичного забезпечення Сил оборони на засадах єдиного медичного простору, яка передбачає об’єднання зусиль військово-медичних служб і системи цивільної охорони здоров’я під час дії особливого періоду, надзвичайного стану та інших кризових ситуацій, науково обґрунтовано перспективну модель, комплект сил і засобів Медичних сил, що будуть спроможними до медичного забезпечення ЗСУ в імовірних сценаріях їх застосування.

Розроблено, науково обґрунтовано та впроваджено методологічний підхід щодо залучення в особливий період потенціалу цивільних закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги і лікування поранених, уражених, травмованих і хворих військовослужбовців, який забезпечує мінімізацію негативного впливу на стан охорони здоров’я цивільного населення та не потребує утримання у мирний час значних запасів медичного майна і обладнання для створення в особливий період військово-медичних формувань або перепрофілізації існуючих цивільних закладів охорони здоров’я.

Кількість публікацій: 18 монографій (1 ‒ видана за кордоном), 48 підручників (посібників), методичних рекомендацій, 152 статті (12 – у англомовних журналах), з яких 9 – з грифом "таємно". Розроблено 37 нормативно-правових актів і керівних документів. Отримано 4 патенти України на корисну модель.