Ви є тут

Кругообіг капіталу та його вартісне вимірювання в бухгалтерському обліку


Номер роботи - M 86 ПОДАНА

Автори:


 Каминская Т.Г. Kaminska T.G.


 

Автор: Камінська Т. Г., к.е.н.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

 

Автором  сформульовано теоретичні поняття і показано важливість вартісного вимірюванню капіталу в бухгалтерському обліку, проблеми якого пов’язані із використанням альтернативних способів його оцінки.

 Висвітлено відображення кругообігу капіталу на рахунках бухгалтерського обліку; досліджені трактування і суть категорій «доходи» і «витрати», висвітлена специфіка їх використання в теорії та методології західного й українського обліку, розглянуті доходи і витрати у взаємозв’язку та з впливом на вартісне вимірювання капіталу в сучасному обліку.

 Обґрунтовано взаємозв’язок доходів і витрат в кругообігу капіталу; висвітлені нетрадиційні підходи до формування облікової вартості різних елементів капіталу; визначені основні концептуальні підходи до вартісного вимірювання капіталу в бухгалтерському обліку; наведені цілі бухгалтерської звітності у зарубіжному обліку, розбіжності в обчисленні вартості капіталу за різними концепціями, досліджена справедлива вартість як категорія бухгалтерського обліку, доведена її відмінність від ринкової вартості, а також відображення справедливої вартості у відповідності із Міжнародними стандартами фінансової звітності. 

 

Кількість публікацій:    15 наукових  публікацій,в т.ч.  10 статей,   5 тез доповідей.