Ви є тут

Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля


Номер роботи - M 57 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Головною астрономічною обсерваторією НАН України.

Автор: к.ф.-м.н. Елиїв  А.А.

Метою роботи є комплексне вивчення космічних войдів (порожнин) як наймасштабніших об’єктів у Всесвіті, їхньої структури та фізичних процесів, що відбуваються в них та навколо. Автором на основі теоретичних досліджень і чисельних моделювань створено два нові підходи для виділення войдів: на основі геометричних критеріїв та на основі динамічних властивостей великомасштабної структури Всесвіту, використовуючи апроксимацію Лагранжа-Зельдовича.  Досліджено кореляційні властивості розподілу активних ядер галактик (АЯГ), спостережуваних в рентгенівському діапазоні, показана залежність їхніх властивостей від навколишнього оточення.

Створено алгоритми та програмне забезпечення для виділення структур Всесвіту різних масштабів: космічних войдів, ізольованих галактик, груп та агломератів галактик різної чисельності.

Розроблені чисельні моделі розвитку електромагнітних лавин у порожнинах, а саме взаємодії релятивістських електрон-позитронних пар із мікрохвильовим та інфрачервоним фоном. Створено інструмент для моделювання зображень блазарів у гамма-діапазоні на черенковських телескопах.

Робота має важливе значення для уточнення космологічної моделі Всесвіту, зокрема визначення її параметрів, таких як вміст темної матерії, темної енергії, величини зародкового міжгалактичного магнітногополя тощо.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи 22 статті (20 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 298/10; Scopus – 318/11; Google Scholar – 484/12.