Ви є тут

Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ


Номер роботи - M 69 ПОДАНА

Представлено Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.

Автори: к.т.н. Агаєв Р.А., к.т.н. Клюєв Е.С.

Авторами встановлено закономірності зміни параметрів пневмодинамічної та теплової дії на вуглецевмісне середовище при його фізичних перетвореннях, що дозволило обґрунтувати раціональні параметри цих процесів для подальшого вдосконалення існуючих та розробки нових геотехнологічних способів комплексного видобутку метану з природних та техногенних родовищ.

Визначено умови застосування і параметри способу пневмодинамічної дії на газонасичений вуглепородний масив. Розроблено технологічну схему способу проведення пневмодинамічної дії через поверхневу дегазаційну свердловину для видобутку метану, що пройшла перевірку і відпрацьована в експериментальних дослідженнях і промислових випробуваннях. Встановлено вихідні умови та основні технологічні параметри процесу теплової дії на вуглецевмісну сировину для отримання метану з максимальною концентрацією.

Розроблено технічну документацію для впровадження ефективних способів пневмодинамічної та теплової дії на гірниче середовище при комплексному видобутку метану з природних та техногенних родовищ.

Сумарний економічний ефект від впровадження способів комплексного видобутку метану в геотехнологіях розробки вуглецевмісних родовищ склав 6,5 млн. грн.

Кількість публікацій: 41, у т.ч. за тематикою роботи  2 монографії, 21 стаття (3 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 12 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Отримано 4 патенти України на корисну модель.