Ви є тут

Клініко-імунологічні особливості ротавірусної та ротавірусно-бактеріальної кишкової інфекції у дітей


Номер роботи - M 103 ПОДАНА

Автори:

 


«Клинико-иммунологические особенности ротавирусной и ротавирусно-бактериальной кишечной инфекции у детей»


Автор:   КирсановаТатьянаАлександровна


 


«Clinical and immunological peculiarities of rotaviral and rotaviral-bacterial intestinal infection at children»


Author:    Kirsanova Tetiana OleksandrivnaАвтор: Кірсанова Т.О., к.м.н

 Представлена Харківським національним медичним університетом

  Мета роботи -  удосконалення ранньої діагностики та пошук вірогідних шляхів підвищення ефективності терапії ротавірусної та ротавірусно-бактеріальної інфекції у дітей на основі вивчення їх клінічної картини, особливостей реакції інтерлейкінів крові та імунної відповіді хворих.

Доведено, що патологічний процес при ротавірусній та ротавірусно-бактеріальній інфекціях проходить на фоні виражених імунних реакцій, які мають різну архітектоніку (при ротавірусній інфекції – нормокомпенсаторний тип, при ротавірусно-бактеріальній – гіпокомпенсаторний).

Доведено, що імунні параметри мають високу діагностичну значимість та можуть служити основою для створення нових діагностичних та диференціально-діагностичних прийомів.

На основі виявлених інформативних анамнестичних, клініко-лабораторних та імунологічних показників розроблено метод діагностики кишкових інфекцій ротавірусної та ротавірусно-бактеріальної етіології.

 

Кількість публікацій: 39, в т.ч. за темою дослідження 9 статей, 30 тез доповідей.