Ви є тут

Історія церковного права України


Номер роботи - M 17 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автор: к.ю.н. Мацелюх І.А.

Метою роботи є комплексний історико-правовий та порівняльний аналіз історії церковного права України, виявлення закономірностей та особливостей функціонування джерел церковного права, встановлення засад регулювання державно- церковних відносин в Україні впродовж IX початку XX ст.

На основі теоретичних досліджень, наукової літератури, джерел права проаналізовано генезу церковного права в Україні, починаючи з Римської імперії, де виникло християнство і легалізувалося як державна релігія, до моменту проголошення автокефалії української православної церкви Законом Директорії УНР від 1 січня 1919 р.

Виявлено загальне та особливе у процесах і явищах, що забезпечували становлення церковного права Руської держави, розвивали його в умовах перебування українських територій у складі Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, удосконалювали в Українській гетьманській державі, а також шукали шляхи для інтеграції власних норм у церковне законодавство Російської імперії.

Проаналізовано організаційно-правові засади функціонування церковних судів, показано етапи становлення та розвитку процесуального права. Вивчено практику діяльності відповідних судових інститутів. Створено наукові основи методології компаративізму церковного і світського законодавства України та юридичної відповідальності у сфері регулювання державно-церковних відносин у визначених хронологічних межах. Сформовано базові концептуальні засади дослідженню історії церковного права України.

Результати дослідження впроваджено  в науково-дослідницькій сфері  та в навчальний процес КНУ імені Тараса Шевченка, Комітету з питань культури і духовності ВРУ.

Кількість публікацій: 102, в т.ч. за тематикою роботи 42, з них: 2 монографії, 24 статті, 16 тез доповідей.