Ви є тут

Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління


Номер роботи - M 64 ПОДАНА

Автор: Мінчев Д.С., к.т.н., Гогоренко О.А., к.т.н., Мітєнкова В.С., к.т.н., Мостіпаненко Г.Б., к.т.н.

 

Представлена Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова

 

В роботі вирішено проблему розробки нових комплексних підходів та пакетів рішень щодо створення окремих елементів високоефективних енергетичних установок нового покоління, а саме: систем наддуву та охолодження двигунів внутрішнього згоряння, забезпечення ефективного використання альтернативних палив у енергетичних установках, вдосконалення характеристик низькоемісійних камер згоряння газотурбінних двигунів.

Розроблений комплекс математичних моделей реалізований у вигляді пакету програмних засобів який забезпечує: замкнене моделювання робочих процесів в комбінованих двигунах внутрішнього згоряння, обладнаних системами наддуву та охолодження різних конфігурацій, при забезпеченні розрахунків як усталених, так і неусталених режимів роботи; моделювання складу та конфігурацій паливних систем енергетичних установок для випадку використання в якості палива зрідженого природного газу та біодизельного палива; моделювання параметрів хімічно реагуючих потоків у низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних двигунів, що працюють на газоподібному паливі.

 Основні результати досліджень впроваджено на підприємствах ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект",  ВАТ «Бериславський машинобудівний завод»,  «Локомотивне депо Миколаїв», «КБ Вуля», ВАТ «Чорноморсуднопроект», ВАТ «УкрНДІ ТСМ».

Економічний ефект від впровадження результатів роботи складає близько 3 млн. грн.

Кількість публікацій: 120, в т.ч. монографія, 47 статей, 63 тези доповідей