Ви є тут

Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування


Номер роботи - M 12 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автори: к.е.н. Дорошкевич К.О., к.е.н. Вороновська М.М.

Метою роботи є розроблення теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо застосування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємств.

Розроблено метод аналізування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників та рекомендовано порядок виявлення мотиваційного ядра інноваційної діяльності працівників як групи провідних мотивів працівника, що визначають його діяльність.

Удосконалено послідовність визначення розміру надбавки за виконання особливо важливої роботи на певний термін і систему преміювання за узагальненими грейдами.

Розвинуто імітаційну модель формування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників. Розвинуто та апробовано: інструментарій аналізування стимулів і мотивів; організаційно-методологічне забезпечення стимулювання працівників підприємств в умовах інноваційного розвитку і рекомендовано інноваційні методи стимулювання працівників; теоретичні основи персоналізованого навчання працівників, для чого уточнено сутнісне визначення, розвинуто типологію менторингової діяльності на підприємствах в умовах інноваційного розвитку, виявлено чинники впливу на неї.

Дослідження, впроваджено на ТзОВ "Львівський завод "Електротранспорт", ТзОВ "ВЕЕМ-Металавтопром", у діяльність громадської спілки "Асоціації будівельників "Будіндустрія", навчальному процесі Національного університету "Львівська політехніка".

Кількість публікацій: 61, в т.ч. за тематикою роботи 7 монографій, 25 статей (1 – у зарубіжному виданні), 29 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно бази даних Google Scholar складає відповідно: 44/3.