Ви є тут

Імпульсні магнітні поля для прогресивних технологій. Магнітно-імпульсні технології для формовки кузовних елементів автомобілів


Номер роботи - M 62 ПОДАНА

Автор: Чаплигін Є.О., к.т.н.

Представлена: Харківським національним автомобільно-дорожним університетом

В роботі вирішено проблему розробки нових ефективних інструментів магнітно-імпульсної технології обробки металів на підставі теоретичного аналізу електродинамічних характеристик полів, що створюються прямокутними індукторами-інструментами, для формування кутів в зовнішніх обшивках кузова автомобіля та з’єднання рамних конструкцій.

 Розроблено наукові засади та методологію розробки інструментів магнітно-імпульсних методів, що включає в себе в обов’язковому порядку не лише теоретичне обґрунтування, але й експериментальну перевірку достовірності отриманих результатів. Розроблено і впроваджено нові ефективні індукторні системи для формування кутів в зовнішніх обшивках кузова автомобіля та з’єднання рамних конструкцій.

Про рівень роботи свідчать акти впровадження та її продовження та відображення в науково-дослідних роботах та численних патентах.

Кількість публікацій: 53, в.т. за темою роботи монографія,18 статей, 8 авторських свідоцтв та патентів.