Ви є тут

Християнська теологія та екзистенціалізм


Номер роботи - M 31 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця

Автори:
ШЕВЧЕНКО Сергій Леонідович – доктор філософських наук, професор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Робота автора є оригінальним комплексним релігієзнавчим дослідженям світоглядного та методологічного взаємовпливу філософії класичного екзистенціалізму та християнської теології.

Встановлено, що екзистенціальній теології на противагу традиційному теїзму притаманне максимальне зосередження на екзистенційних проблемах людського буття, внутрішніх, психоемоційних станах особистості, специфічне розуміння та переосмислення проявів божественного, релігійного, містичного.  Всупереч раціоналістичній традиції християнської теології екзистенціальна теологія переважно використовує ірраціональну екзистенціалістську логіку "парадоксу", або ж екзистенціально-феноменологічну та екзистенціально-герменевтичну методологію у трактуванні одкровення, благодаті, боговтілення, божественного провозвістя і релігійності загалом.

Екзистенціальний напрямок інтерпретації релігійного мислення передбачає орієнтацію, домінування та збереження у ньому психоемоційного та духовного контексту. Екзистенційне розуміння та бачення шляхів розвитку християнської теології ґрунтується на онтологізації екзистенціального, на логікомисленевій обробці інтенцій та категоріальної символіки екзистенціального мислення.

Результати дослідження  можуть бути застосовані для з’ясування специфіки сучасних конвергентних концепцій на стику богослов’я, філософії та релігієзнавства, у практиці покращення міжконфесійного діалогу, у формуванні загальної картини розвитку сучасної релігійної думки.

Кількість публікацій: 52, в т.ч. 5 монографій, 1 навчальний посібник, 29 статей (4 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 17 тез доповідей