Ви є тут

Геофізичне забезпечення сейсмостійкості об’єктів атомної енергетики та інших потенційно небезпечних об‘єктів


Номер роботи - M 21 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом геофізики імені С.І. Субботіна НАН України

Автори:
СЕМЕНОВА Юлія Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, докторант, старший науковий співробітник Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

Метою роботи є розробка методики розрахунку спектральних характеристик ґрунтів з врахуванням нелінійного деформування при сейсмічних впливах різної інтенсивності для забезпечення сейсмостійкості потенційно небезпечних об’єктів.

В основі методики лежить аналітично-емпіричний підхід до розрахунку частотних характеристик ґрунтів. В роботі вирішено проблему врахування нелінійного відгуку ґрунту на сейсмічні навантаження та показано, що нелінійність призводить до суттєвої зміни амплітуди, форми і спектра сейсмічних коливань. Розроблено алгоритм побудови розрахункових сейсмогеологічних моделей шаруватої ґрунтової товщі для нелінійного аналізу відгуку ґрунту на сейсмічні впливи. При цьому використовуються емпіричні залежності модуля зсуву і коефіцієнта поглинання від амплітуди зсувної деформації зі створеної автором бази даних. Запропоновано рекомендації щодо використання методів лінійного, еквівалентного лінійного та нелінійного математичного моделювання реакції ґрунтів на сейсмічні впливи для майданчиків на території України з різними категоріями ґрунтів за сейсмічними властивостями та різною величиною прогнозованої сейсмічної інтенсивності.

Результати роботи впроваджені на ПрАТ "Укргідроенерго", НАЕК "Энергоатом", ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва", ДП "Сейсмобуд".

Запропонована методика  реалізована при оцінці кількісних параметрів сейсмічної небезпеки Ташлицької ГАЕС, Южно-Української АЕС, компресорної станції "Яготин", Кременчуцької ГЕС, Бортницької станції аерації, компресорної станції "Південнобузька" газопроводу "Кременчук – Ананів - Богородчани" та ряду інших об‘єктів.

Кількість публікацій: 46, в т.ч. 21 стаття, 25 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/ h-індекс роботи, згідно бази даних Google Shcolar – 25/3.