Ви є тут

Формування та реалізація стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва в умовах євроінтеграції


Номер роботи - M 14 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державною установою "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова НАН України".

Автори:
1. РОГОЗЯН Юлія Сергіївна – доктор економічних наук, заступник завідувача відділу Інституту економіко-правових досліджень НАН України
2. ЗАБЛОДСЬКА Дар’я Вадимівна – кандидат економічних наук, провідний економіст Інституту економіко-правових досліджень НАН України

У роботі уточнено змістовне наповнення сутності міжрегіонального співробітництва в умовах євроінтеграції як форми мультилатеральної співпраці між регіонами, узагальнено світовий досвід міжрегіонального економічного співробітництва в контексті формування стратегії його розвитку.

 Удосконалено методичний підхід до оцінки розвитку міжрегіонального співробітництва на основі групування регіонів за результатами оцінювання компонентів міжрегіональної взаємодії за результатами аналізу проблематики міжрегіонального економічного співробітництва.

Сформовано підхід до оцінки ефективності міжрегіонального економічного співробітництва в динаміці як передумови формування стратегії його розвитку шляхом визначення комплементарних коефіцієнтів, які відбивають активність внутрішнього та зовнішнього співробітництва регіонів-партнерів. Розроблено концепт розвитку міжрегіонального співробітництва в умовах євроінтеграції, який представляє собою контраверсійне об’єднання теоретико-методичного, нормативного та аналітико-практичного блоків. Обґрунтовано вибір домінуючої стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва в умовах євроінтеграції та векторів розвитку міжрегіонального економічного співробітництва на основі концепції SMART-спеціалізації, що створює передумови для розвитку міжрегіональних відносин через наявність синергетичного ефекту від співпраці органів влади, науки і підприємництва. Розроблено процедуру формування та реалізації стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва.

Визначено сценарії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва, ризики реалізації стратегії розвитку міжрегіональної економічної співпраці та шляхів їх нейтралізації. 

Кількість публікацій: 50, в т.ч. монографія, 31 стаття (2 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 18 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз иданих складає: Google Scholar – 24/2.