Ви є тут

Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст


Номер роботи - M 21 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Криворізьким ботанічним садом НАН України.

Автор: к.б.н. Зубровська О.М.

Метою роботи є встановлення видоспецифічності акумуляції важких металів та фізіологічної стійкості деревних рослин культурфітоценозів промислового міста.

Показано трансформаційні зміни різноманітних функціональних груп речовин кутикулярного шару листків (терпеноїдів, стеролів тощо), що суттєво впливають на гідрофобність та проникність кутикули, забезпечуючи стійкість деревних рослин в умовах надлишку іонів важких металів у навколишньому середовищі. Доведено роль різних класів терпеноїдів, серед яких перегруповані евдесманові й кадинанові сесквітерпеноїди та фітанові дитерпеноїди – так звані "захисні фактори", у формуванні фізіологічної адаптації листків деревних рослин за дії металовмісних промислових викидів.

Доведено наявність причинно-наслідкових зв'язків між акумуляційною здатністю рослин на різних стадіях морфогенезу листків, розвитком стресових реакцій-відповідей та рівнем ураження вегетативних органів. Встановлене дозволило розробити асортимент рослин для екологічно-обґрунтованого вдосконалення зелених насаджень промислових міст степової зони України та впровадити результати досліджень на ПрАТ "Криворізький суриковий завод" (м. Кривий Ріг).

Результати роботи впроваджено в навчальний процес у провідних профільних вищих навчальних закладах України, що підтверджується відповідними актами, а також використовуються Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА і Управлінням екології виконкому Криворізької міської ради.

Кількість публікацій: 48, у т.ч. за тематикою роботи 30, з них: монографія, 9 статей (1 - у зарубіжному виданні), 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно – 28/3.