Ви є тут

Дослідження в сфері охорони культурної спадщини: історичні міста та історико-культурні заповідники України


Номер роботи - P 29 ПОДАНА

Автори:

 


Исследование в сфере охраны культурного наследия: исторические города и историко-культурные заповедники Украины


Авторы:


Сердюк Е.М., Бобровский Т.А., Вандюк Е.Ф., Томилович Л.В., Зливкова О.О., Градун Э. Ю., Ерзина И.В., Зверяка А.И., Попельницкий А.А.,


Закружецкая А.Ю.


 


Cultural heritage researches: historic cities and historical and cultural reserves of Ukraine


Authors:


SerdiukO., Bobrovskyy T.ZlivkovaO., VandyukO., TomilovychL., ErzinaI., PopelnytskyyO.O, ZviriakaA., HradunEYu., ZakruzhetskaA.


 

Автори:

Сердюк О.М., Бобровський Т.А., Зливкова О.О., Вандюк О.П., Томілович Л.В., Єрзіна І.В., Попельницький О.О., Звіряка А.І., Градун Е.Ю., Закружецька А.Ю.

Представлена Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України.

Узагальнено досвід досліджень щодо розроблення науково-проектної документації по забезпеченню збереження та доцільного використання пам'яток та об'єктів культурної спадщини міст та історико-культурних заповідників України, що визначає функціонування та подальший розвиток міст: Одеси та Ізмаїла (Одеська обл.), Чернівців (Чернівецька обл.), Василькова (Київська обл.), Вінниці (Вінницька обл.), Горлівки (Донецька обл.), Керчі (АР Крим), заповідників: Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила», Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Державного історико-культурного заповідника «Тустань».

Робота має велике значення для розвитку пам’яткоохоронної справи в Україні. Результати наукових досліджень впровадженопри розробці генеральних планів міст, коригуванні правил забудови, уточненні зонування міської території. Вони будуть корисними при підготовці матеріалів номінацій для подальшого внесення об’єктів культурної спадщини України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Наукові результати роботи  викладено  в 7 монографіях.