Ви є тут

Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам


Номер роботи - M 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Исследование деструкции целлюлозы при воздействии растворов серной кислоты и разработка композиций для придания кислотозащитной отделки текстильным материалам..Рябинина А.А.Researching of the cellulose destruction under the sulphuric acid influence and development the compositions for giving acid-proof application to textile materials.Ryabinina A.A.


Автор: Рябініна Г.О.

Представлена Херсонським державним університетом (МОН України).

Кількість публікацій: 20 наукових праць, в т.ч. 8 статей, 17 тез доповідей, 3 патенти України.

Автором створено композиції для надання целюлозовмісним текстильним матеріалам кислотозахисного оздоблення на основі дослідження деструкції целюлози апретованих тканин в розчинах сірчаної кислоти, що дозволить створити доступний високоякісний спецодяг вітчизняного виробництва і забезпечити ним працівників різних галузей промисловості.

Встановлено характер гідролізу целюлози тканин, оздоблених кислотозахисними композиціями на основі метилсиліконату калію, що можна представити як перерозподіл фракцій целюлози з різним ступенем полімеризації в бік зниження низькомолекулярних фракцій за рахунок їх гідролізу та розчинення. Для надання текстильним матеріалам стійких кислотозахисних властивостей хімічні сполуки, які використовуються в якості оздоблювальних препаратів, мають утворювати на волокні еластичну захисну плівку, яка при фізико-механічній або хімічній дії буде зберігати цілісність своєї структури і зв`язуватися з волокном за допомогою хімічних зв`язків, кількість і періодичність яких є вирішальним фактором.

Використання целюлозовмісних текстильних матеріалів з високим ступенем полімеризації їх целюлозної складової має переваги через потенційно більшу стійкість до дії розчинів кислот у порівнянні з текстильними матеріалами, целюлоза яких характеризується більш низьким ступенем полімеризації. Розроблено композицію на основі метилсиліконату калію з введенням солі цирконію та нової кремнійорганічної аміновмісної емульсії зі зниженим вмістом азоту (0,2%), яка забезпечує надання комплексу кислотозахисних властивостей: кислотостійкості та кислотонепроникності, стійкої до багаторазових мильно-содових обробок, а також сприяє розширенню асортименту композицій для кислотозахисного оздоблення.

Результати роботи апробовані на АТЗТ "Черкаський шовковий комбінат" та на ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат".