Ви є тут

Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки


Номер роботи - P 24 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори:

Митник З.М., Харченко Н.В., Губський Ю.І., Вірстюк Н.Г., Захараш А.Д., Нейко В.Є., Дєльцова О.І., Ерстенюк Г.М., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є.

 

Представлена Івано-Франківським національним медичним університетом

Метою роботи є підвищення ефективності лікування хворих на хронічні невірусні захворювання печінки на основі вивчення нових патогенетичних ланок захворювань, розробки та впровадження ефективних діагностично-прогностичних та лікувальних технологій із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів.

Розроблено нову концепцію розвитку і прогресування хронічних  (алкогольних, токсичних, медикаментозних, автоімунних і метаболічних) гепатитів, цирозу печінки. Встановлено частоту і патогенетичні ланки ураження печінки у тривало працюючих на підприємствах Прикарпаття. Розроблено і  апробовано алгоритм обстеження, лікувальні і профілактичні заходи. Експериментально визначено нові механізми токсичного впливу хімічних, медикаментозних, радіаційних засобів, гербіцидів та важких металів на структури гепатоцитів, зміни складу ліпідів печінки, доведені молекулярні механізми некротичної і апоптотичної загибелі клітин при токсичному пошкодженні ДНК. Вперше встановлена антиоксидантна, гепатопротекторна та цитопротекторна активність ряду вітчизняних лікарських засобів і нових фізіологічно активних сполук.

Впроваджено  нові лікувальні технології із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів, що сприяє підвищенню ефективності лікування, попередженню рецидивів, розвитку ускладнень, цирозу печінки, печінкової недостатності і гепатоцелюлярної карциноми та супроводжуються скороченням термінів непрацездатності, інвалідизації та летальності, які є ефективними,  безпечними і доступними для широких верств населення.

 

Кількість публікацій: 728, в т.ч. 9  монографій, 20 підручників і посібників 15 методичних рекомендацій та інформаційних листів,3 56 статейЗа даною тематикою захищено 15 докторських та 14 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 24 вересня 2013 року  на засіданні Вченої ради ДУ "Інститут гастроентерологіїї НАМН України"