Ви є тут

Детектуючі пристрої на основі пластмасових сцинтиляторів


Номер роботи - P 11 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори:

Артіков А.М., Будагов Ю.А., Жмурін П.М., Крумштейн З.В, Лебедєв В.М., Лагутін В.М., Малюкін Ю.В., Ольшевский О.Г., Чіріков-Зорін І.Є.

 

Представлена Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

 

Реалізовано оригінальні технології виробництва пластмасових сцинтиляторів, які дозволили створити унікальні детектувальні пристрої для великих експериментальних установок фізики високих енергій,  таких як мюонний детектор CDF (США), координатний, чутливий детектор OPERA (Франція), електромагнітний калориметр для COMPASS - II (Швейцарія).

В результаті отримано найважливіші наукові результати сучасної фізики - виявлено топ-кварк, виміряно маси Z - і W -бозонів, виявлено осциляції нейтрино.

Технологічні і економічні показники виконаних розробок відповідають світовому рівню або визначають його, що дозволяє Україні успішно конкурувати з провідними іноземними виробниками не тільки на ринку пластмасових сцинтиляторів, але й на ринку сучасних детектуючих приладів.

Це підтверджується також участю України в створенні нового детектувального пристрою для проекту NICA/MPD (Росія), сприяє збереженню науково-технічного потенціалу України та підвищенню її міжнародного авторитету.

Досягнутий економічний ефект від впровадження у виробництво технологій одержання пластмасових сцинтиляторів та створених на їх основі детекторів іонізуючого випромінювання становить понад 2 млн. грн., а сумарний ефект складає біля 25 млн. грн.

Кількість публікацій:112 наукових статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 17 патентами. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 8000 (згідно баз даних Scopus), h-індекс =51.

Громадське обговорення роботи відбулося  12 вересня 2013 року  на засіданні Вченої ради Інституту ядерних досліджень НАН України.