Ви є тут

Цикл праць "Теоретико-методологічні засади формування та організаційно-економічні механізми реалізації аграрної політики України"


Номер роботи - M 0

М3

Автор: Скидан О.В.

 

Представлений Житомирським національним агроекологічним університетом.

Цикл работ "Теоретико-методологические основы формирования и организационно-экономический механизм реализации аграрной политики Украины"

Автор: Скидан О.В.

 

Theoretical and methodological formation principles and organization and economic mechanism of agrarian policy realization in Ukraine

Author: Skydan O.

 

Кількість публікацій: 72 наукових праці (2 монографії, 45 статей в т.ч. 37 одноосібних, 25 тез доповідей).

 

В роботі досліджено теоретичні і методологічні проблеми формування аграрної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях. Розроблено систему показників оцінки ефективності аграрної політики. Визначено напрями удосконалення механізмів фінансування аграрного сектора, індикативного планування його розвитку.

Обґрунтовано пріоритетність проблеми продовольчої безпеки в загальнодержавній та регіональній аграрній політиці та визначено комплексну систему заходів її здійснення, що включає удосконалення механізмів адресної продовольчої допомоги і моніторингу реалізації продовольчих програм, створення системи контролю та інституціоналізацію процесу формування аграрної політики та ін.

Розвинуто холістичний підхід до процесу забезпечення продовольчої безпеки, який передбачає формування її як комплексного явища у тісному взаємозв’язку між сільськогосподарською, агропромисловою, зовнішньо-економічною, продовольчою політикою, діяльністю у сферах якості і безпеки продовольства та харчування населення.

Обґрунтовано напрями удосконалення загальнодержавної та регіональної аграрної політики на основі системного підходу до забезпечення якості та безпеки харчової продукції і здорового харчування людини.