Ви є тут

Цикл праць "Багатовимірні ймовірнісні задачі на алгебраїчних структурах"


Номер роботи - M 0

М70

Автори: Васильчук В.Ю, Миронюк М.В.

 

ПредставленийФізико-технічним інститутом низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України.

Многомерные вероятностные задачи на алгебраических структурах

Авторы: Васильчук В.Ю., Миронюк М.В.

 

Multidimensional probability problems on the algebraic structures

Аuthors: Vasilchuk V., Myronyuk M.

 

 

Кількість публікацій: 10 статей,  в т.ч. 7 одноосібних.

 

У циклі праць представлено результати досліджень з вивчення граничних розподілів власних значень випадкових матриць та аналоги класичних характеризаційних теорем теорії ймовірностей на локально компактних абелевих групах (теореми Каца-Бернштейна та Скитовича-Дармуа).