Ви є тут

Цикл наукових праць "Властивості темної матерії за даними астрофізичних спостережень"


Номер роботи - M 65 НАГОРОДЖЕНА

Автори:Цикл научных работ "Свойства темной материи из данных астрофизических наблюдений"


Автор: Якубовский Д.А.


  


А series of the work "Properties of dark matter using astrophysical data"


Author: Iakubovskyi D.A. 


Автор: Якубовський Д.А., к.ф.-м.н.

Представлений Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

Цикл наукових праць складається з 5 наукових статей.

Сформульовано та використано модельно-незалежний підхід до вивчення темної матерії в моделі елементарних частинок. Зокрема, було вперше отримано консервативні модельно-незалежні та модельно-залежні обмеження на параметри маси ферміонної темної матерії. Також, було вперше показано, що дослідження розподілу сигналу лінії розпаду темної матерії дозволяє надійно відрізнити його від інших сигналів астрофізичного та інструментального походження, що робить астрофізичні спостереження лінії розпаду темної матерії методом прямого детектування частинок темної матерії. Цей метод був вперше продемонстрований для перевірки гіпотези про наявність лінії розпаду темної матерії в Віллман 1 (супутнику нашої Галактики), що дозволило зробити висновок про пояснення даної лінії за допомогою інструментальних ефектів.

Визначено найоптимальніший об'єкт дослідження для пошуку лінії розпаду темної матерії — гало галактики Андромеди, з аналізу рентгенівського випромінювання якого вдалося суттєво посилити попередні обмеження на силу взаємодії частинки темної матерії з іншими частинками і, в рамках мінімального розширення Стандартної моделі фізики частинок за допомогою трьох стерильних нейтрино, дозволило вперше виключити найпростіший механізм виробництва частинок темної матерії в ранньому Всесвіті за допомогою нерезонансних осциляцій нейтрино Стандартної моделі.

Кількість публікацій: 16, в т.ч. за темою роботи  5 статей ( 3 у зарубіжних виданнях). Загальний індекс цитування публікацій за темою роботи складає 59 (згідно базі даних SCOPUS),  h-індекс = 3. Загальний індекс цитування автора в базі даних SCOPUS 110, h-індекс = 7.