Ви є тут

Цикл наукових праць "Система превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів"


Номер роботи - M 93 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Українською військово-медичною академією.

Автор: Гутченко К.С., Микита О.О., Шевчук О.С.

Цикл наукових праць присвячений проблемам організації системи превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил (ЗС) України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів. Авторами вперше в Україні науково обґрунтовано та впроваджено систему превентивної реабілітації військовослужбовців ЗС України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів.

Науково обґрунтовано та впроваджено військово-медичну підготовку військовослужбовців ЗС України в умовах збройних конфліктів та міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки (МОПМБ) зокрема. Розроблена методика оцінювання готовності медичного персоналу українського миротворчого контингенту до участі у МОПМБ. Розроблено та запропоновано до впровадження удосконалені засоби індивідуального (аптечка індивідуальна) та групового (сумка першої медичної допомоги) медичного оснащення військовослужбовців ЗС України та українського миротворчого контингенту зокрема.

Встановлені особливості захворюваності військовослужбовців ЗС України в умовах збройних конфліктів та МОПМБ зокрема, поширеність у них бойових стресів. Встановлена залежність між бойовими стресами у військовослужбовців ЗС України в умовах збройних конфліктів та МОПМБ зокрема, та чинниками їх способу життя і прихильністю до лікування. Науково обґрунтована та впроваджена система превентивної реабілітації військовослужбовців ЗС України з бойовим стресом в амбулаторних умовах, які приймали участь у збройних конфліктах та у МОПМБ зокрема. Розроблено та впроваджено методику надання першої медичної допомоги військовослужбовцям ЗС України при бойових травмах.

Удосконалено технології підвищення поінформованості військовослужбовців ЗС України з бойовим стресом, які приймали участь у збройних конфліктах і у МОПМБ зокрема, та залучення їх до участі в лікувально-профілактичних заходах.

Кількість публікацій: 75, в т.ч. 36 статей (2 - у зарубіжних виданнях), 5 методичних рекомендацій. Отримано 9 патентів, 25 актів впровадження.