Ви є тут

Цикл наукових праць "Сенсори на основі іонних асоціатів для визначення біологічно-активних речовин"


Номер роботи - M 94 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Антал І.П., к.х.н., Савчук Т.І., к.х.н.

Представлена Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки

Цикл наукових праць складається з 38 наукових статей, 10 патентів України, близько 40 тез у збірниках, опублікованих протягом  2006 - 2012 років.

В роботі вирішено проблему пошуку способів підвищення чутливості й селективності визначення деяких біологічно-активних речовин, що може бути реалізовано методами спектрофотометрії та потенціометрії з використанням іонних асоціатів на основі основних барвників.

Отримано низку фундаментальних результатів, що дозволяють визначати нестероїдні протизапальні препарати та різні форми Йоду, органічні пероксосполуки, аскорбінову кислоту, натрій сульфіт, натрій метамізол та пентахлорфенол.

 Реалізовано можливості використання іонних асоціатів нестероїдних протизапальних препаратів та трийодиду, йодброміду та пентахлорфеноляту для створення потенціометричних сенсорів з основними барвниками у спектрофотометрії та іонометрії.

Запропоновано нові аналітичні форми для фотометричного визначення нестероїдних протизапальних препаратів та потенціометричного визначення різних форм Йоду, органічних пероксосполук, аскорбінової кислоти, натрій сульфіту, натрій метамізолу та пентахлорфенолу. Нові чутливі методики володіють хорошими метрологічними характеристиками та прості у використанні.

 Результати можуть використовуватися для аналізу природних та біологічних об’єктів, харчових продуктів, лікарських препаратів. Розроблені методики придатні для застосування у заводських та клінічних лабораторіях, контролю якості фармацевтичних препаратів і харчових продуктів.

Кількість публікацій: 88, в т.ч. 38 статей, 40 тез доповідей. Отримано 10 патентів. Загальна кількість посилань складає 5 (згідно баз даних Scopus).