Ви є тут

Цикл наукових праць «Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично неоднорідних об’єктів»


Номер роботи - M 10 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ «Сенсоры волнового фронта с высокой пространственной разрешающей способностью для исследования оптически неоднородных объектов»


Автор: Голобородько А.А.


 А series of works «Wavefront sensors with high resolution for investigation of optically inhomogeneous objects»


 Author:Goloborodko A.A.


 

Автор: Голобородько А.О., к.ф.-м.н.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

 

Цикл наукових праць складається з 2 навчальних посібників, 15 статей у реферованих журналах (8 з них містяться у базі SCOPUS та Google Scholar) та 20 тез конференцій.

 

Розглянуто модифікацію схеми реєстрації хвильового фронту з метою покращення просторового розрізнення сенсора хвильового фронту. Запропоновано використовувати для освітлення окремої ділянки поверхні сфокусований лазерний пучок, який після оптичного перетворення в схемі Фур’є оптики формує в площині сенсора сигнал, пропорційний спектру просторових частот неоднорідності поверхні.

Показано, що при цьому просторове розрізнення в площині поверхні визначається апертурою сенсора, а не роздільною здатністю матриці його мікролінз. Проведено теоретичний аналіз та комп’ютерне моделювання роботи сенсора хвильового фронту по виявленню локальних неоднорідностей відбиваючої світло поверхні. Для досягнення субмікронної просторової роздільної здатності сенсора пропонується класифікація мікрообластей поверхні методами багатовимірного статистичного аналізу.

Теоретично та експериментально показано можливість розділення геометричних (рельєфних) неоднорідностей поверхні і неоднорідностей, викликаних локальними змінами показника заломлення.