Ви є тут

Цикл наукових праць "Рідкісні ядерні та суб’ядерні процеси"


Номер роботи - M 55 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Редкие ядерные и субъядерные процессыС.С. Нагорный, Д.В. Пода, О.Г. Полищук, С.С. ЮрченкоRare nuclear and subnuclear processesS.S. Nagorny, D.V. Poda, O.G. Polischuk, S.S. Yurchenko


Автори: Пода Д.В., Нагорний С.С., Поліщук О.Г., Юрченко С.С.

Представлений Інститутом ядерних досліджень НАН України.

Кількість публікацій: 49 наукових статей, 24 — у міжнародних журналах, що містяться в базі даних Scopus. Загальний ідентифікатор SJR робіт претендентів: 2,516.

Сумарний імпакт-фактор робіт - 35,163. Загальний індекс цитування становить 135, у тому числі 75 - згідно бази даних Scopus (всі дані без самоцитування).

Авторами досліджено рідкісні ядерні та суб’ядерні процеси: подвійний бета-розпад, рідкісні альфа- та бета-розпади атомних ядер, пошук сонячних аксіонів. Розроблено низькофонові сцинтиляційні детектори, у тому числі низькотемпературні, для пошуку рідкісних ядерних розпадів та частинок темної матерії.

Вперше спостережено альфа-розпад природних ізотопів вольфраму та європію (180W і 151Eu), з високою точністю вивчено чотирикратно-заборонений бета-розпад ядра 113Cd.

Спостережено двонейтринний подвійний бета-розпад (2b-розпад) ізотопу 100Mo на збуджений стан 100Ru. На новому рівні чутливості здійснено пошуки 2b-розпаду ядер 64Zn, 70Zn, 108Cd, 114Cd, 116Cd, 180W і 186W. Вперше здійснено пошуки 2b-розпаду альфа- та/чи бета-активних нуклідів у спектрометричному експерименті.

Встановлено нове обмеження на масу аксіона, що може випромінюватися при знятті збудження ядра 7Li в ході термоядерних реакцій в ядрі Сонця.

Досліджено сцинтилятори CdWO4, 116CdWO4, CaWO4, ZnWO4, PbWO4, MgWO4, CaMoO4, PbMoO4, ZnMoO4, CaF2:Eu, Gd2SiO5:Ce, YAG:Nd як перспективні детектори, в тому числі низькотемпературні, для вивчення альфа-, бета- і 2b?розпаду, та пошуку частинок темної матерії. Кристали YAG:Nd, ZnMoO4 і MgWO4 досліджено вперше як сцинтилятори.

Досліджено радіоактивну чистоту кристалів Li6Eu(BO3)3, LiF та античного свинцю для низькофонових експериментів. Показано можливість розробки низькофонових сцинтиляторів PbWO4, PbMoO4 і CdWO4, у тому числі із збагачених ізотопів кадмію, для пошуку 2b-розпаду та темної матерії.

Запропоновано нові проекти експериментів з пошуку безнейтринного 2b?розпаду ядер 48Ca і 116Cd з чутливістю до маси нейтрино на рівні сотих еВ, що відповідає інвертованій схемі масових станів нейтрино.