Ви є тут

Цикл наукових праць "Оптимізація цивільного судочинства в Україні"


Номер роботи - M 100 НАГОРОДЖЕНА

 

Автор: Бобрик В.І, к.ю.н.

 Представлена Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва

 Цикл наукових праць складається з 2 монографій, 2 науково-практичних коментарів, підручника, 11 статей.

 На основі норм чинного законодавства та положень доктрини цивільного процесуального права здійснено теоретичне дослідження всього комплексу проблем оптимізації цивільного процесу. Виявлено окремі недоліки цивільного процесуального законодавства, що негативно впливають на практику розгляду і вирішення спорів у порядку цивільного судочинства.

Сформульовані нові доктринальні положення щодо цивільного процесуального інтересу, цивільної юрисдикції, підвідомчості (юрисдикції) та підсудності окремих категорій справ, специфіки доказування, співучасті у цивільному процесі, проведення попереднього судового засідання. Досліджено спрощені форми цивільного судочинства за законодавством України та проведено їх порівняльно-правовий аналіз з урахуванням зарубіжного досвіду оптимізації цивільного процесу. Виявлено недоліки процедури апеляційного оскарження судових рішень. На основі висвітлених доктринальних положень сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного цивільного процесуального законодавства України.

 Кількість публікацій: в т.ч. за темою дослідження 2 монографії, 2 науково-практичні коментаря, підручник, 11 статей.