Ви є тут

Цикл наукових праць "Нові якісні методи нелінійної механіки та їх застосування для аналізу багаточастотних коливань, стійкості та проблем керування"


Номер роботи - P 15 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р15

Цикл наукових праць "Нові якісні методи нелінійної механіки та їх застосування для аналізу багаточастотних коливань, стійкості та проблем керування"

Ковальов О.М., Мартинюк А.А.,

Бойчук О.А., Мазко О.Г.,

Петришин Р.І., Слюсарчук В.Ю.,

Зуєв О.Л., Слинько В.І.

Інститут

прикладної математики і механіки НАН України

Цикл наукових праць складається з 12 монографій (чотири з яких видано провідними видавництвами США і Нідерландів) та 31 статті, що опубліковані протягом 1980 – 2006 років. Ці роботи тісно пов’язані між собою спільними науковими ідеями і вносять значний науковий вклад в розвиток нелінійної механіки, основу якої було закладено в працях Ляпунова М.О., Крилова М.М. і Боголюбова М.М.

Праці циклу природно і гармонійно об’єднуються однією спільною метою – створенням нових ефективних математичних методів дослідження нелінійних систем та їх застосуванням до аналізу важливих теоретичних і практичних задач. Найважливіші результати циклу праць стосуються якісної теорії нелінійних керованих систем, динаміки твердого тіла і стійкості руху механічних систем, керування і стабілізації нескінченновимірних систем, розвитку методу матрично-значних функцій Ляпунова і аналізу динамічних властивостей нелінійних систем, узагальнення прямого методу Ляпунова і методу порівняння для некласичних задач теорій стійкості, абсолютної стійкості та істотної нестійкості руху нелінійних нескінченновимірних систем, математичної теорії багаточастотних коливань і крайових задач, дослідження низки важливих прикладних задач механіки. В кожному з цих напрямків авторами отримано фундаментальні наукові результати світового рівня, які вдало доповнюють один одного і створюють завершену і цілісну теорію нових ефективних математичних методів нелінійної механіки та її численних застосувань.

Результати роботи широко цитуються, доповідалися в багатьох провідних наукових центрах зарубіжних країн, де отримали високу оцінку фахівців, використовуються математиками та механіками різних країн. Ідеї, запропоновані в цих працях, активно розробляються і продовжуються в дослідженнях численних учнів та послідовників авторів даного циклу.