Ви є тут

Цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища"


Номер роботи - P 48 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державною установою "Інститут еволюційної екології Національної академії наук України".

Автори: Бурда Р. І., Гродзинський М. Д., Ємельянов І. Г., Загороднюк І. В., Протопопова В. В., Радченко В. Г., Ткач В. П., Черінько П. М., Шевера М. В.

Авторами створено наукові основи для розробки методів дослідження різноманіття біосистем і природних комплексів з їх впровадженням у практику природокористування для збереження і відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття в умовах змін навколишнього середовища.

Розроблено концепцію біотичного і ландшафтного різноманіття, яка ґрунтується на низці оригінальних і взаємопов’язаних положень (принципу альтернативного різноманіття, мінімального і критичного рівнів різноманіття біосистем, криптичного різноманіття, множинності форм різноманіття ландшафтів) і пояснює механізми підтримання різноманіття в умовах змін середовища.

Розроблено схему ієрархічних рівнів різноманіття біосфери, яка є підґрунтям для створення єдиного кадастру природного різноманіття та реалізації концепції сталого розвитку. Сформовано базис для системи заходів щодо оцінки, збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України.

Створено систему заходів для збереження й відновлення різноманіття природних комплексів шляхом розробки планів дій, контролю та зменшення ризиків трансформації біоти і ландшафту в умовах змін довкілля. Запропоновано нові підходи, зокрема систему кількісних показників, за якими можна оцінювати й порівнювати біотичне та ландшафтне різноманіття, укладати його карти, характеризувати трансформацію біоти і ландшафтів внаслідок змін умов середовища; розроблено індекси ротації фауни та адвентизації флори. Запропоновано унікальні біотехнологічні прийоми, що не мають аналогів у світі, включаючи методи штучного розведення окремих найбільш цінних видів запилювачів. Результати циклу мають значення для збереження і відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття та розвитку природно-заповідного фонду.

Кількість публікацій: 120 монографій, 1121 стаття. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 85 (згідно з базою даних Scopus), h – індекс = 10. Отримано 5 патентів. За темою авторами захищено 6 докторських та 2 кандидатські дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося 06 жовтня 2015 року  об 11.00 годині  на засіданні Вченої ради Інституту екології Карпат НАН України в  кім.330 за адресою: вул. Козельницька, 4, м. Львів.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.