Ви є тут

Цикл наукових праць "Мовний феномен грецької патристики золотої доби"


Номер роботи - M 43 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автор: Левко О.В., к.ф.н.

Цикл наукових праць складається з 28 наукових статей, опублікованих протягом 5 років (січень 2009 – січень 2014рр.).

У циклі наукових праць уперше в класичній філології досліджено мовний феномен грецької патристики золотої доби з позицій когнітивної, дискурсивної та культурологічної лінгвістики. Обґрунтовано доцільність застосовування лінгвокогнітивних, лінгвокультурологічних та дискурсивних підходів до дослідження мовного матеріалу давньогрецькою мовою.

Описано вербально-семантичний, лінгвокогнітивний та мотиваційний рівні мовних особистостей представників грецької патристики золотої доби. Досліджено вербалізацію ключових концептів грецької патристики. Встановлено комунікативні стратегії та мовні тактики у творах грецької патристики золотої доби. Проаналізовано важливі для мовних особистостей християнських авторів прецедентні тексти Святого Письма та давньогрецької літератури. Досліджено явище біблійної та античної інтертекстуальності в епідейктичному красномовстві. Визначено тенденції лінгвокультурного діалогу античності та християнства у патристичному дискурсі золотої доби.

Результати дослідження можуть стати поштовхом до подальших наукових студій грецької патристики під кутом зору комунікативно-дискурсивної та когнітивно-культурологічної лінгвістики, що може актуалізувати в Україні новітні підходи до вивчення ранньохристиянської та візантійської літературної спадщини.

Кількість публікацій: 32, в т.ч. за тематикою роботи 2 навчальних посібника, 28 статей (2 - у зарубіжних виданнях).