Ви є тут

Цикл наукових праць "Молекулярно-біологічні регуляторні механізми мембрани лімфоцитів в індукції протективного імунітету"


Номер роботи - M 78 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Молекулярно-биологические регуляторные механизміы мембраны лимфоцитов в индукции протективного  иммунитета"


Авторы: Любченко А.А., Томин А.Н.


 


А series of the work "Molecular and biological regulatorymechanisms of lymphocyte membranes in protective immunity induction" 


Authors: Liubchenko G.A., Тоmin А.М.  Автори: Любченко Г.А., к.б.н., Томін А.M.

 

Представлений Інститутом біології клітини НАН України

 Цикл наукових праць складається з монографії, 18 статей.

  Створено основи модельних систем та методологію для вивчення  процесів у мембранах лімфоцитів і клітин, сигналінгу, активації, визначення   регуляторних молекул ініціації імунної відповіді. 

Отримано низку фундаментальних результатів про молекулярні механізми взаємодії біополімерів і факторів патогенності мікроорганізмів з клітинами імунної системи, визначено  сигнальні шляхи активації лімфоцитів, ключові молекули регуляції початкових етапів ініціації імунної відповіді.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати по вивченню молекулярно-біологічних регуляторних механізмів  мембрани лімфоцитів в індукції  протективного імунітету.

Запропоновано нові підходи вивчення процесів сигналінгу, активації, регуляторних молекул мембрани лімфоцитів, задіяних молекулярно-біологічних механізмів індукції імунітету.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач вивчення механізмів індукції та створення протективного імунітету.

Результати циклу мають значення для   систематизації сучасних знань про механізми активації клітин і є актуальними для діагностики, профілактики і лікування захворювань різної етіології. 

Кількість публікацій: 38, в т.ч. за темою роботи 1 розділ в міжнароднії монографії, 18 статей (в т.ч.10 у зарубіжних  журналах), 18 тез доповідей, отримано патент.