Ви є тут

Цикл наукових праць "Методологія збереження та відновлення морського довкілля для екологічно збалансованого розвитку України"


Номер роботи - P 20 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Методология сохранения и восстановления морской среды для экологически сбалансированного развития УкраиныЗайцев Ю.П., Александров Б.Г., Воробьева Л.В., Иваница В.А., Карамушка В.И., Миничева Г.Г., Тарасова О.Г., Ульберг З.Р.  Methodology of the Marine Environment Conservation and Rehabilitation for Sustainable Development of UkraineZaitsevYu.P., AleksandrovB.G., IvanytsiaV.A., KaramushkaV.I., MinichevaG.G.,  TarasovaO.G.,UlbergZ.R., VorobyovaL.V.


Автори:

Зайцев Ю.П., Александров Б.Г., Воробйова Л.В., Іваниця В.О., Карамушка В.І.,

Мінічева Г.Г.,  Тарасова О.Г., Ульберг З.Р.

 

Представлений Інститутом біології південних морів ім. О.О.Ковалевського  НАН України.

 

На підставі результатів досліджень екосистемних процесів навколишнього середовища Азовського та Чорного морів, їх фізіологічного та популяційного регулювання, просторових характеристик та впливу антропогенних чинників, авторами відкрито явища концентрування живої речовини на межах розділу фаз (зокрема, нейстону),  вибіркової гетерокоагуляції та дифузіофорезу. 

Відкриття невідомого науці щільного скупчення живих організмів, яке отримало назву морського нейстону, у поверхневому шарі води Чорного та Азовського морів (товщиною до 5 см) було здійснене при дослідженні поверхневого водного шару між морем і атмосферою за розробленою авторами оригінальною методикою відбору проб з поверхні пелагіалі.

Пріоритетні дослідження авторів, проведені протягом тривалого часу показали, що екологічні наслідки антропогенної дії найчіткіше простежуються у контурних біотопах, локалізованих, головним чином, в північно-західній частині Чорного моря, яка в 1970 - 1980-х рр. перетворилася на основну критичну зону і дали можливість вперше охарактеризувати екологічний статус критичних зон Чорного моря. Запропоновано науково обґрунтовані підходи щодо стабілізації та поліпшення екологічного стану морського середовища та збереження його біологічного різноманіття.

Напрацювання та рекомендації авторів враховані в низці важливих законодавчих актів, що визначають принципи екологічної політики на міжнародному та національному рівнях в галузі охорони та збалансованого використання Чорного моря.

Основні наукові результати досліджень викладено в 10 монографіях та 92 статтях. Отримано 2 дипломи на відкриття, 14 патентів, 4 авторські свідоцтва.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті гідробіології НАН України на засіданні Вченої ради 2 вересня. 2010 року о 14.00.