Ви є тут

Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем”


Номер роботи - P 18 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Автори: Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І.

Цикл наукових праць складається з 32 монографій і 383 наукових статей, опублікованих протягом 1973 -2012 років.

Створено системний інструментарій комп’ютерного та математичного моделювання, конструктивні методи оптимізації, штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, що дозволило розвинути, теоретично узагальнити і з єдиних наукових позицій вирішити численні наукомісткі проблеми, пов'язані зі створенням якісно нових методів дослідження складних процесів та систем, стимулювати розвиток нових інтелектуальних інформаційних технологій та просувати розроблені в Україні оригінальні технології на міжнародний інформаційний ринок.

Результати циклу мають значення для вирішення проблем, що виникають, зокрема, при прийнятті управлінських і державних рішень, в бюджетному та макроекономічному плануванні і прогнозуванні, розміщенні об’єктів, проектуванні складних технічних систем і мереж, створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення, комп’ютерних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та створенні інтелектуальних робототехнічних систем.

Кількість публікацій: 1320, в т.ч. 120 монографій, 1200 статей (200 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 460 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 6. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено понад 100 патентами та авторськими свідоцтвами. За даною тематикою захищено 27 докторських та 70 кандидатських. 

 Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради  Інституту програмних систем НАН України  18 вересня 2014 року о 10 годині за адресою: м. Київ,  акад. Глушкова, 40 (корпус 5). Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.