Ви є тут

Цикл наукових праць "Комплексні еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля та прогноз екологічних ризиків"


Номер роботи - M 13 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.Семененка НАН України.

Автор: Войтюк Ю.Ю., к.геол.н., Попенко Е.С., к.геол.н., Яковенко О.В., к.геол.н., Злобіна К.С., к.геол.н.

Мета роботи − прогноз екологічних ризиків території України шляхом проведення еколого-геохімічних досліджень об’єктів довкілля. Створено основи єдиного інтегрального підходу для вивчення еколого-геохімічного стану територій різного ступеню техногенного забруднення.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо визначення форм знаходження та показників рухомості хімічних елементів в зоні впливу підприємств різних галузей промисловості. Запропоновано нові підходи до еколого-геохімічної оцінки зони впливу техногенного забруднення. Результати циклу мають значення для установ геологічного, екологічного профілю, навчальних закладів, для підприємств, які займаються проведенням реабілітаційних заходів на техногенно-забруднених територіях.

Розроблено наукові засади та методологію визначення зон екологічного ризику за станом об’єктів довкілля, використовуючи власну розроблену методику встановлення концентрацій хімічних елементів на ICP-MS з індукційнозв’язаною плазмою. Розроблено біологічно-активну суміш з підвищеним вмістом селену, яка покращує біогеохімічні показники рослин та може використовуватися для потреб сільського господарства. 

Кількість публікацій: 97, в т.ч. 3 монографії, 43 статті, 52 тези доповідей, 2 патенти.