Ви є тут

Цикл наукових праць "Імовірнісні розподіли на групах, в спектральній теорії та геометрія випадкових процесів"


Номер роботи - M 90 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "Вероятностные распределения на группах, в спектральной теории и геометрия случайных процессов"


Авторы:Изюмцева О.Л., Миронюк М.В., Руденко А.В., Щербина Т.С.


 


Аseriesof the work"Probability distributions on groups, in the spectral theory and the geometry of the random processes"


Authors: IzyumtsevaO.L., MyronyukM.V., RudenkoO.V., ShcherbinaT.S.


 

Автори: Ізюмцева О.Л., к.ф.-м.н.,  Миронюк М.В., к.ф.-м.н., Руденко О.В., к.ф.-м.н., Щербина Т.С.

 

Представлений Фізико-технічним інститутом низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України

 

Авторами доведено характеризаційні теореми на групах. Зокрема, отримані аналоги теореми Каца-Бернштейна на циліндрі та а-адичному соленоїді, аналог теореми Скитовича-Дармуа на двовимірному торі, аналоги теореми Хейде на дискретній групі та у банановому просторі.

Досліджено локальний розподіл власних значень всередині спектру для деформованого гаусівського унітарного ансамблю та ермітових емпіричних матриць коваріації. Зокрема, доведено универсальність кореляційних функцій всередині спектру.

Побудована регулярізація перетворення Фур’є-Вінера локальних часів самоперетину для компактних збурень вінерівського процесу. Досліджена асимптотика константи перенормування локальних часів самоперетину для дифузійних процесів та вінерівського процесу при гладкому неін’єктивному перетворенні площини.Знайдена необхідна та достатня умова для існування локального часу в просторах Соболева-Ватанабе для центрованого гаусівського випадкового процессу. У випадку локального часу самоперетину для дробового Броунівського руху ця умова дає можливість отримати просту умову на параметри, які є необхідними та достатніми для існування локального часу.

 

Кількість публікацій:56,в т.ч. за темою роботи 16 статей (6 у зарубіжних виданнях) .