Ви є тут

Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур"


Номер роботи - P 23 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України.

Автори: Гомонай О.В., Гречнєв Г.Є., Звягін А.А., Карбівський В.Л., Колесніченко Ю.О., Кордюк О.А., Марченко О.А., Надутов В.М., Найдюк Ю.Г., Татаренко В.А.

Цикл наукових праць складається з 6 монографій, 1 глави в монографії та 196 наукових статей (в тому числі 9 оглядових), опублікованих протягом 1989–2012 років.

 Одним з найактуальніших напрямів сучасної фізики конденсованого середовища є дослідження різноманітних впорядкувань у металовмісних матеріалах і структурах, що виявляють як нові фундаментальні властивості, так і ясні перспективи практичного застосування, наприклад, високотемпературні надпровідники чи матеріали з гігантським магнетоопором.

Авторами  з'ясовано механізми формування та взаємного впливу різних типів впорядкування в об’ємі та на поверхні металовмісних матеріалів для цілеспрямованого керування їх функціональними властивостями та для подальшого застосування в електроніці, спінтроніці, сенсориці та біотехнологіях.

Виявлено причини і механізми зарядового, спінового й атомного впорядкувань та молекулярної самоорганізації у структурах з конкуруючими типами порядків та встановлено їх зв’язок з електронною зонною структурою. Виділено магніто-електронні та конфіґураційно-розмірні ефекти, що визначають зазначені механізми та уможливлюють керування функціональними властивостями цих структур, а саме: ефекти електрон-спінової та магнітно-пружної взаємодій, надтонкої взаємодії, механізми передачі спінового й обертального моментів, хімічного зв’язку, квантові механізми впорядкування електронів, конфіґураційно-розмірні ефекти та ефекти сумірності.

Показано, що визначені ключові взаємодії та нові ефекти створюють основу для застосування зазначених структур в мікро- та молекулярній електроніці, спінтроніці, сенсориці та біотехнологіях, точному приладобудуванні. Реалізовано спіновий діод на основі подвійного тунельного переходу із мультишаруватої структури залізо–оксид магнію, одержано високовпорядковані моношарові плівки з керованими поверхневими властивостями, запропоновано матеріали для ефективного видалення радіонуклідів з водних розчинів та їх довгострокового захоронення.

Кількість публікацій: 203, в т.ч. 6 монографій, 1 глава в монографії, 196 статей (141 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 3595 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 33. За даною тематикою захищено 9 докторських та 19 кандидатських дисертацій.

 

 Громадське обговорення роботи відбулося  25 вересня 2014 року о 15.00 годині  на засіданні вченої ради   Інституту магнетизму НАН України та МОН України за адресою: м. Київ, бульв. Вернадського, 36-б, (актовий зал). Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.