Ви є тут

Цикл наукових праць "Фундаментальні властивості матерії в ультрарелятивістських ядерних зіткненнях та у ранньому Всесвіті"


Номер роботи - P 15 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ   "Фундаментальные свойства материи в ультрарелятивистских ядерных столкновениях и в ранней Вселенной"


Авторы: 


Бугрий А.И., Горенштейн М.И., Гусева Н.Г., Изотов Ю.И., Синюков Ю.М., Скалозуб В.В., Штанов Ю.В.


 


А series of the work "Fundamental properties of matter in  ultrarelativistic nuclear collisions and in the early Universe"


Authors:


Bugrij A.I., Gorenstein M.I., Guseva N.G., Izotov Yu.I., Sinyukov Yu.M., Skalozub V.V., Shtanov Yu.V.


 

Автори:

Бугрій А.І., Горенштейн М.І., Гусєва Н.Г., Ізотов Ю.І., Синюков Ю.М., Скалозуб В.В., Штанов Ю.В.

 

Представлений Інститутом теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з 72 наукових статей, опублікованих  у реферованих журналах протягом 1977–2010 років.

 Авторами створено основи фемтоскопічного аналізу процесів ультрарелятивістських ядро-ядерних зіткнень і самоузгодженої теорії пост-інфляційного розігріву Всесвіту. 

Отримано низку фундаментальних результатів: передбачено сигнали кварк-глюонної плазми в ядро-ядерних зіткненнях, що були підтверджені; відкрито стадію інфляційного розширення Всесвіту.

На базі вивчення властивостей кварк-глюонної плазми та неабелевих калібрувальних полів при високих температурах знайдено механізм виникнення великомасштабних магнітних полів у Всесвіті на пост-інфляційній стадії. На основі ретельної обробки даних астрофізичних спостережень отриманопідвищене значення вмісту гелію у Всесвіті у порівнянні з передбаченням стандартної моделі з трьома типами релятивістських нейтрино.   

Розроблено гідрокінетичну модель релятивістських ядерних зіткнень  та здійснено постановку нових нетрадиційних задач: в моделі "світу на брані" з додатковим виміром відкрито важливі властивості еволюції Всесвіту.

Результати циклу мають значення для визначення фундаментальних властивостей матерії з високою густиною енергії, що формувалась в ранньому Всесвіті та відтворюється експериментально в ультрарелятивістських зіткненнях ядер.

 

Результати досліджень викладено у 486 статтях у реферованих журналах (в т.ч. 63 зарубіжних).  Сумарна кількість посилань на публікації авторів (згідно баз даних INSPIRE та ADS )складає 6030, h-індекc=43. За даною тематикою захищено 5 докторських і 12 кандидатських дисертацій.