Ви є тут

Цикл наукових праць "Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів"


Номер роботи - M 33 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Цикл научных работ "Формирование ресурсосберегающих технологий доставки грузов на основе логистических принциповШраменко Н.Ю., Наумов В.С.Shramenko N.Y., Naumov V.S.


Автори: Шраменко Н.Ю., Наумов В.С.

Представлений Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (МОН України).

Кількість публікацій: 52 наукові праці , в т.ч. 45 статей, 7 тез доповідей, з них 5 публікацій в іноземних виданнях.

Авторами роботи розроблено та науково обґрунтовано ресурсозберігаючі технологічні схеми роботи вантажних комплексів, концепція вибору раціональних параметрів функціонування виробничо-транспортних систем, принципи системного моделювання технологічних процесів, що протікають в транспортних системах.

Розвинуто комплексні підходи до системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача та підхід до оцінки ризиків учасників транспортного процесу при виборі параметрів логістичного ланцюга доставки вантажів.

Результати досліджень підтверджується їх ефективним використанням на виробничих та транспортних підприємствах України (Донецька залізниця, Південна залізниця, ТОВ РМЦ «Холодсервіс», ТОВ «Машсервіс-ЕКО» та інших).

Наукові результати проведених досліджень використовуються в навчальному процесі Харківського національного автомобільно-дорожнього університеті та Інституті перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів Харківської державної академії залізничного транспорту.