Ви є тут

Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки


Номер роботи - M 39 НАГОРОДЖЕНА

Представлений державною установою «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф.  М.I.Ситенка НАМН України»

 Цикл наукових праць складається з 5 статей,  15 тез доповідей,  патент.

ММетою роботи є покращення результатів операцій ендопротезування кульшового суглоба.

Отримано нові знання щодо контактної взаємодії між безцементними ніжками ендопротезів різних типів фіксації та стегновою кісткою, особливостей реакції кісткової тканини навколо стегнових компонентів різних типів та їх значення для тривалості функціонування ендопротезу. Визначення напружень у стегновій кістці при імплантації ніжок різних типів фіксації дозволило обґрунтувати оптимальний варіант стегнового компонента ендопротеза.

Розроблено показання та протипоказання щодо застосування стегнових компонентів різних типів фіксації, які зможуть служити орієнтиром для правильного вибору ніжки ендопротеза у клінічній практиці. Дотримання розроблених правил підбору стегнового компоненту у кожному конкретному випадку дозволить підвищити якість лікування, знизити вірогідність несприятливого результату ендопротезування з причини асептичної нестабільності.

Застосування додаткових методів обстеження та використання програми комп’ютерного підбору дозволило обрати відповідний до форми каналу стегновий компонент із максимальною площею контакту.

Кількість публікацій: 23, в т.ч. 8 статей, 15 тез доповідей, патент